แยกตามหมู่บ้าน เพศ และอายุ

รายละเอียด

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์