แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 26
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 58
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 38
ขอรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 106
รายงานการกำกับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 33
ขอรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 61
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 33
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 89
รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานตต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 60

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์