คู่มือการใช้งาน BMS Hosxp

รายละเอียด

 pdf คู่มือการใช้งาน BMS Hosxp 

pdf 1.ระบบงานเชิงรุกบัญชี 1-รพ.ฟากท่า
pdf 2.ระบบงานเชิงรุกบัญชี 2-รพ.ฟากท่า
pdf 3.ระบบงานเชิงรุกบัญชี 3-รพ.ฟากท่า
pdf 4.ระบบงานเชิงรุกบัญชี4
pdf 5.ระบบงานเชิงรุกบัญชี5-รพ.ฟากท่า
pdf6.ระบบงานเชิงรุกบัญชี6-ฟากท่า
pdf7.ระบบงานเชิงรุกบัญชี7-8-รพ.ฟากท่า
pdf27.คู่มือการใช้งานระบบงานคลินิกพิเศษเบาหวาน ฟากท่า
pdfการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งออก 43แฟ้ม
pdfคู่มือการใช้งานระบบซักประวัติคัดกรอง
pdfคู่มือการใช้งานระบบงานกายภาพบำบัด_รพ.ฟากท่า
pdfคู่มือการใช้งานระบบงานเภสัช IPD.ฟากท่าEdit.docx

pdf คูู่มือการใช้งานโปรแกรม OP-PP2010 version 4.0.70 

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์