ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลฟากท่า

รายละเอียด

ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลฟากท่า ตามรูปแบบของกระทรวงแบบใหม่

logo FAKTHAHOS

 

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์