เนื้อหา

กลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง

รายละเอียด

injectionAdrenaline
injection Amiodarone
injectionAtropine
injectionCa.gluconate                                                    
injectionDigoxin
injectionDopamine
injectionFurosemide
injectionInsulin
injectionKCl
injectionKetamine
injectionMgSO4
injectionMorphine
injectionNTG
injectionPethidine
injectionSodium Bicarb.


   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์