ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Service Profile

                                   DSCF0002     
นายจรัส   สีกา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ    
                            
   
                                  
   
     
  mink
นางสาวกนิษฐา  คำภู่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
 art
นายณฤทธิ์  รอดทุกข์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 jit
นายสมจิตร   มาลาม
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

 

 

 


   

 

 

 
   

 

  
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์